<div align="center"> <h1>Przedszkole Samorządowe nr 49 w Gdyni</h1> <h3>Strona informacyjna przedszkola</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.ps49gdynia.na1.pl" rel="nofollow">www.ps49gdynia.na1.pl</a></p> </div>